Diana Janse lämnar Södermalm för ett söndersmulat Kabul. Hon säger själv att hon lämnar ett ängsligt Stockholm där det största bekymret är att passa in. Istället antar hon en UD-tjänst som diplomat i ett av världens mest krigsuttröttade länder. Hon antar även ett äventyr som till stor del består i att stå ut. I ständig brist på elektricitet eller i mötena med fattigdom och trasiga liv – men även motstånd från UD, biståndsorganisationer och den afghanska befolkningen själv. Inget tycks enkelt i Kabul.


»Vad är det för fåglar som bestämmer sig för att bosätta sig just i Kabul, det måste vara de depressiva, de sadistiskt lagda, de asketiska.«


En del av mitt hjärta lämnar jag kvar är en reportagebok, men främst av allt dagboksanteckningar från då författaren befinner sig på botten, där inget tycks avhjälpa den hopplöshet hon står inför. Den för tankarna till andra samtidsböcker med syfte att beskriva världskonflikter och krig ur en mer personlig infallsvinkel. Som Älskade krig-serien av utrikeskorrespondenten Johanne Hildebrandt som i sann chicklit-anda även den kontrasterar livet i ett krigsdrabbat land med cocktailpartyn i Stockholms uteliv. Det är ett nytt grepp utifrån vilket vi kan förstå och nyansera bilden av något så komplext. Tanken är god och i jämförelse med Hildebrandt uppnår Janse samma syfte men med mer tyngd.


Men vore det inte för efterordet hade jag känt mig desto mer tveksam till bokens innehåll som helt igenom präglas av en hopplöshet så avgrundsdjup som här. Janse flyr Sverige för utmaningen och väl i Afghanistan är allt bara bedrövligt. Hon är där, men det är svårt att förstå vad hennes roll är. Boken faller tyvärr på att Diana Janse är osäker på vad hon vill förmedla till sin läsare. Vilket perspektiv hon ska ta. Är det privatpersonen Diana, som tröttnat på ett materialistiskt liv i Stockholms södertrakter. Eller är det i tjänsten som diplomat hon försöker påvisa under vilka förutsättningar hon tvingas arbeta. Kanske är rollerna oåtskiljbara, men det försvagar boken. Först i slutordet understryker hon vad utrikespolitiken, och då främst USA, gjort för att bistå Afghanistan och där skymtar ett svagt hopp som annars är totalt frånvarande.


__Ellen


En del av mitt hjärta lämnar jag kvar, Alfabeta Bokförlag | Utkommer i morgon den 27 Januari 2010 | Läs mer om Diana Janse på hennes blogg.


Dela

_____________________________________________________________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar