L Ä S T I L L S A M M A N S. Hur miljövänligt är det egentligen att läsa böcker? har jag tänkt allt eftersom hyllraderna blir längre och fler böcker ockuperar mina fönsterbrädor. Gärna gör vi uppoffringar och ansträngningar till fördel för miljön så länge det inte inkräktar på det som ligger oss varmast om hjärtat. Är pappersbokens existens något helst vi inte kompromissar med?

Till min stora glädje hittade jag en undersökning från KTH som just jämfört miljöpåverkan mellan e-böcker, pappersbok köpt i bokhandeln och pappersbok köpt på nätet. Undersökningen följer boken från råvaruutvinningen till avfallshanteringen och visar att e-boken är mer miljövänlig om man läser många böcker på sin läsplatta. Då produktionen av e-bokläsaren är belastande för miljön behöver vi läsa minst 33 böcker under plattans uppskattade livslängd (2 år) för att den ska bli lönsam ur klimatsynpunkt. Skulle man däremot gå till bokhandeln istället för att köra bil, så skulle den fysiska bokens påverkan bli likställd med e-bokens. Boven för den fysiska boken är biltransporter från och till bokhandeln – medan e-bokens hela belastning kommer från själva produktionen

Det mest miljövänliga vi trots allt kan göra är att läsa samma pappersbok. Om två läser samma exemplar så halveras genast miljöbelastningen enligt undersökningen. I denna tid av frodande miljöansvar borde biblioteken utnyttja trenden. Själv tänker jag fortsätta samla böcker med gott samvete för att även låna ut till mina vänner. Börjar hyllutrymmena sina så gör då en riktig utrensning (något kan man alltid avvara) och skänk till antikvariat eller second hand-butiker.

Fem sätt att läsa miljövänligt:

  • högsläsning
  • återvinning (allt förutom pärmen går alldeles utmärkt att kasta i containrar för papper)
  • låna av andra & låna ut dina böcker
  • skänk till antikvariat & second hand-butiker
  • ta cykeln till bokhandeln

Läs KTH's rapport här!
_Ellen.

Dela
_____________________________________________________________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar