O B E H A G L I G T. Två författare förutspådde framtiden. Deras teorier skilde sig avsevärt och i dag kan vi med facit i hand se vem som låg närmast sanningen. George Orwell och Aldous Huxley, båda britter och båda verksamma under första hälften av 1900-talet med stark samhällskritik som genomsyrade deras hela författarskap. I klassikern 1984 myntade Orwell uttrycket "Storebror ser dig" - hans stora fruktan var hur folket ovetandes skulle berövas på sanningen, kontrollerade av höga politiska makter och drivas av hat. Huxley, författade Du sköna nya värld - hans största rädsla var snarare hur vi skulle styras av kärleken och gå mot ett samhälle där informationsflödet skulle kväva oss av irrelevans.

Läs Stuart McMillens korta strip
Amusing Ourselves to Death och avgör själv vad som ligger närmast dagens sanning. Vad tycker du?

_Ellen
Dela
______________________________________________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar