pic: SvB

M O T P O L. Som de flesta med lite koll på bokbranschen vet, domineras den till stor del av Sveriges två största förlag: Norstedts och Bonniers. Under det senaste året har förlagshusen förvärvat viktiga aktörer i försäljarledet, både digitalt och i den fysiska världen. Marknaden reglerar sig själva säger en del, vi måste kämpa mot detta säger andra. Några som valt det senare alternativet är en grupp som kallar sig De oberoende. Det är 12 mindre förlag som gått ihop i protest mot den minskade konkurrens som uppstått, och som vill verka för att bibehålla en bra bredd på den svenska utgivningen. Jag undrar om gruppen kommer att fungera som motpol och öppna upp en bra debatt, eller om vi om några år har fått en ny, tredje, jätte på marknaden (jag hoppas självklart på det förstnämnda...). Vill du läsa mer, kika in på SvB.

__Frida
Dela

_____________________________________________________________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar