pic: valeaston.com
B L O M L Å D A. Bokälskare tenderar att vilja omge sig med böcker mest överallt. Och även om den här blomlådan egentligen är en trälåda med pålimmade bokryggar, ger den illusionen av att blommorna växer fram mellan boksidorna. På så sätt kan man njuta av att vara i goda böckers sällskap även under den årstid vi inte sitter inne och ugglar på ett bibliotek.

_Ellen
DelaPusha
_____________________________________________________________________________________

1 kommentar: