Y A M A K O Y A är japanska och betyder löst översatt till engelska wood log cabin. Det är också namnet på en speciell del i skolbiblioteket i grundskolan Ina-Higashi i Naganodistriktet. Miljön byggdes för att uppmuntra eleverna till studier, och jag kan inte annat än tro att det fungerar - vem skulle inte vilja ha en sådan miljö att plugga/läsa/filosofera i?!

__Frida
Dela

_____________________________________________________________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar