L O N D O N . I det fantastiska vädret passade londonborna även på att läsa utomhus - min favorit är den understa bilden även om det kanske inte skulle vara mitt försthandsval för en läspaus...


__Frida
Dela
_____________________________________________________________________________________

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar